Политика за рефундирање

Последно ажурирана на: 20.11.2023

 

Ви благодариме за вашето купување. Се надеваме дека сте задоволни со вашата нарачка. Меѓутоа, ако не сте целосно задоволни со производот поради која било причина, можете да ни го вратите за целосно рефундирање или замена. Ве молиме погледнете подолу за повеќе информации за нашата политика за рефундирање и враќање.

 

Замена на производот со соодветен квалитет се врши ако производот:

-не бил отворен/отпакуван,
-не бил употребуван,
-ако е сочуван изгледот на производот, употребните својства, пломбите, фабричките етикети, како и фискалната сметка за производот или сметкопотврда кои на потрошувачот му биле издадени заедно со производот.

Следниве производи не можат да се вратат или заменат во ниту една ситуација:

-сите производи кои доаѓаат без пакување/пломба.
-По истекот на рокот од петнаесет (15) дена од денот на подигање т.е. достава на производот, Потрошувачот го губи правото на замена, односно враќање на производ по овој основ. Сите поднесени Барања за замена, односно враќање на производ, сметано од шестнаесетиот (16-тиот) ден од денот кога производот е примен од потрошувачот, ќе бидат одбиени.

 

Откако пратката ќе ви биде доставена, ве молиме проверете го производот и доколку на него има видливи оштетувања (искинати делови или нагмечување) или производот не е во согласност со вашата нарачка, ве молиме да не побарате телефонски на бројот
+389 77 621 521 или да ни испратите емаил со свои податоци (име, презиме и телефон) на адресата [email protected] и да ги наведете причините заедно со фотографии (доколку има оштетување) поради кои сакате да направите замена/враќање на пакетот.

Ве молиме да не контактирате најдоцна во рок од 24 часа од приемот на пратката. Нашите оператори ќе ве известат за понатамошната постапка, во најкраток можен рок.

Замената на производот може да ја направите во договор со нашите оператори. Производот кој се менува ни го испраќате преку брза пошта, на свој трошок. По приемот на производот проверуваме дали производот е оштетен, а потоа ви испраќаме соодветна замена.

Доколку на купениот производ се појават недостатоци во смисла на одредбите од Законот за заштита на потрошувачи, Ве молиме постапете на начин дефиниран со правилникот за рекламации на потрошувачи за роба купена преку интернет продавница, кој заедно со пополнет рекламационен лист треба да го пратите на адресата [email protected] 

Поврат на средства

Во случај на враќање на роба или поврат на средства на купувач кој претходно платил со некоја од платежните картички, дел или во целост, а без оглед на причината за враќање,www.heklana.com има обврска враќањето на средства да го изврши исклучиво преку НЛБ Тутунска банка, што значи дека банката на барање на продавачот ќе изврши поврат на средствата на сметката на корисникот на картичката.

Сите трошоци поврзани за поврат на производ одат на терет на купувачот односно се задржува износот за поштарината за првото враќање, износот за повторното враќање како и износот кои деловната Банка го наплаќа на www.heklana.comсогласно важечкиот ценовник. Доколку вредноста на вратениот производ е поголема од овие трошоци, разликата оди на терет на купувачот.

 

Newsletter

Претплати се на нашиот Newsletter!

Внеси ја твојата е-маил адреса и добивај ги најновите информации.