Услови за користење

Последно ажурирано на: 20.11.2023

 

Рачна изработка Хеклана Ана Трајан Златкова Мирчевска Скопје Ви овозможува користење на услуги и содржини на својата страница www.heklana.com  во склад со долунаведените УСЛОВИ НА КОРИСТЕЊЕ. Условите на користење се применуваат на сите содржини и услуги на веб страната www.heklana.com . Се поистоветува дека корисниците се запознаени со овие услови доколку го користат било кој дел од нашата веб страница, како и дека прифаќаат дека користење на оваа веб страница е единствено за лична потреба и на сопствена одговорност.

Нашите податоци

Рачна изработка Хеклана Ана Трајан Златкова Мирчевска Скопје

Адреса: Ул. Мирослав Крлежа бр. 16

Тел: +389 77 621 521
ЕДБ: 5080022511230
Матичен: 7576994

email:  [email protected]

WEB:  www.heklana.com 

Услови на користење

Почитувани корисници,

Ве молиме пред користење на нашите услуги, внимателно да ги прочитате следните услови. Секоја посета на нашата страница, како и секое купување, значи дека сте ги прочитале овие услови и дека сте во целост согласни со истите. Доколку тие за Вас се неприфатливи, Ве молиме да не ја користите оваа веб страница.

1. Општи одредби

www.heklana.com   ги има авторските права на сите содржини (текстуални, визуелни и аудио материјали, бази на податоци и тн.). Неовластено користење на било кој дел од порталот без дозвола на сопственикот на авторските права, се смета за повреда на авторските права и подлежи на тужба.

Рачна изработка Хеклана Ана Трајан Златкова Мирчевска Скопје ја администрира оваа страница од своите канцеларии во Скопје, Р. С. Македонија. Не гарантираме дека материјалите и услугите на оваа локација се соодветни или достапни за користење надвор од Р. С. Македонија, а пристапување од подрачје каде нивната содржина е незаконска е забрането. Доколку одлучите да пристапите на оваа локација надвор од Р. С. Македонија, тоа го правите на сопствена иницијатива и се сметате за одговорни за почитување на важечките локални закони. Овие услови се толкуваат во согласност со законите на Р. С. Македонија и нема да се применуваат начела за решавање на неусогласеност на законите.

Рачна изработка Хеклана Ана Трајан Златкова Мирчевска Скопје може да ги ревидира овие услови во било кое време, со ажурирање на овој документ. Повремено, посетувајте ја оваа страница за да ги прегледате актуелните услови затоа што за Вас како корисник тие се обврзувачки. Одредени одредби на овие услови може да се заменат со правни известувања и услови единствено достапни на одредени страници на оваа локација.

2. Материјали кои ги проследува корисниот (коментари и други содржини)

Личните податоци кои ги проследувате до нас на www.heklana.com  со цел купување на производи ќе бидат третирани во согласност со нашата Политика на приватност. 

www.heklana.com не сака од Вас да добива доверливи или други информации со кои не може слободно да располага. Сите материјали, информации и други соопштенија кои ги пренесувате или праќате до нас (вкучувајќи и преку нашите социјални мрежи) нема да се сметаат за доверливи и со кои не може слободно да се располага. www.heklana.com  нема никакви обврски кон овие соопштенија. Нашите вработени можат да ги копираат, откриваат, дистрибуираат, применуваат или на други начини да ги користат соопштенијата и сите податоци, слики, звуци, текст и сите материјали содржани во нив, за било какви комерцијални и некомерцијални цели. 

Секако, во оваа група не спаѓаат Вашите лични податоци. Нив, согласно со нашата Политика за заштита на приватноста, ги користиме само за интерна употреба. Не ги откриваме ниту ги проследуваме на трети лица, туку ги користиме единствено за обработка на Вашите нарачки.

3. Врски (линкови/брендови) кон други веб локации

Врските (линковите) на оваа локација кон локации на самостојни произведувачи се поставени исклучиво со цел да Ви ја олеснат работата. Доколку ги користите овие линкови, ќе ја напуштите нашата е-продавница.

www.heklana.com  ги нема прегледано сите овие локации на самостојни произведувачи и не ги контролира, и оттука не е одговорен за било која од овие локации или нивната содржина. Со самото тоа, не поддржуваме и не даваме никакви изјави за нив, ниту за било кои информации, софтвер или други производи или материјали кои таму се наоѓаат, или за било кои резултати кои можат да се добијат со нивното користење. Доколку одлучите да пристапите на некоја од веб локациите на самостојните произведувачи кои се поврзани со оваа локација, тоа го правите на сопствен ризик.

4.  Креирање на нарачка

За да Ви биде овозможено купување на нашата електронска продавница, не мора да бидете регистриран корисник. Процесот на финализирање на нарачка е многу едноставен и потребно е да ги внесете само Вашите лични податоци како Име и Презиме, Адреса на живеење за да може да ви се достави нарачката, Мејл и Телефонски број.
Податоците кои ги оставате се неопходни за реализирање на нарачката. 

Пред да се финализира процесот на креирање на нарачка, потрошувачот/корисникот изјавува дека е запознат и се согласува со Општите услови за купување и преддоговорните информации и Политиката за приватност. 

По завршувањето на процесот на нарачка, потрошувачот на e-mail (e-адреса) добива Спецификација на нарачката. Оваа е-порака е потврда дека нарачката ќе се обработува и понатаму ќе се процесира. 

За начинот и временскиот период, на кој вашата нарачка ќе биде испорачана до вас, прочитајте повеќе во нашата Политика за достава. 

5. Избор на производи

Со притискање на копчето “Додај во кошничка” на производи кои се на залиха, ќе бидете известени дека производот е додаден и се наоѓа во Вашата кошничка. Можно е повеќе пати да додадете ист производ а може да додадете и повеќе, различни производи.  

Доколку „Додај во кошничка“ не ви е достапно, тогаш станува збор за производ кој не е на залиха или за производ од кој треба да изберете Опција (варијабилен производ). Откако ќе го направите вашиот избор, копчето „Додај во кошничка“ ќе стане активно. 

За да имате целосен преглед што се се наоѓа во Вашата кошничка, кликнете на иконата Кошничка, во горниот десен агол. Од таму може да отстраните или додадете производи и да регулирате количина на производите кои сакате да влезат во процесирање на вашата нарачка. 

 

6. Рекламации

Откако курирската служба ќе ви ја достави пратката, ве молиме проверете го производот и доколку на него има видливи оштетувања (искинати делови или нагмечување) или производот не е во согласност со вашата нарачка, ве молиме да не побарате телефонски на бројот
+389 77 621 521 или да ни испратите емаил со свои податоци (име, презиме и телефон) на адресата [email protected]  и да ги наведете причините поради кои сакате да направите замена/враќање на пакетот. Ве молиме да не контактирате најдоцна во рок од 24 часа од приемот на пратката. Нашите оператори ќе ве известат за понатамошната постапка, во најкраток можен рок.

Доколку на купениот производ се појават недостатоци во смисла на одредбите од Законот за заштита на потрошувачи, Ве молиме постапете на начин дефиниран со правилникот за рекламации на потрошувачи за роба купена преку интернет продавница, кој заедно со пополнет рекламационен лист треба да го пратите на адресата [email protected] 

7. Заштита на приватноста на податоците

За успешно да ги обработиме нарачките, потребни ни се Име и Презиме на нарачателот, Адреса на живеење, Е-маил адреса и Број на телефон. Со помош на споменатите податоци можеме да ги испорачаме саканите производи, како и да ги известиме купувачите за моменталниот статус на нарачката.

Во име на компанијата Рачна изработка Хеклана Ана Трајан Златкова Мирчевска Скопје се обврзуваме дека ќе ја чуваме приватноста на сите наши купувачи. Ги собираме само неопходните основни податоци за купувачите (корисниците) и податоците неопходни за работа и информирање на корисниците согласно добрите деловни обичаи и со цел давање квалитетна услуга. Сите податоци за купувачите/корисниците строго се чуваат и достапни се само на вработените на кои им се неопходни за исполнување на редовните работни активности. Сите вработени во компанијата се одговорни за почитување на начелата за заштита на приватноста.

8. Начин на плаќање

Производите кои ги нарачува преку преку нашата електронска продавница, потрошувачот може да ги плати на следниов начин: 

 

-Со платежна каричка

При внесување на деталите за платежната картичка, чувствителните информации се пренесуваат преку јавна мрежа во заштитена (шифрирана) форма со користење на SSL протоколот и PKI системот, како што во моментов е најнапредната криптографска технологија. Безбедност на податоците при онлајн купување, ја гарантираат уплатата  [ПРОЦЕСОР ЗА НАПЛАТА] и ******* Банка, така што целиот процес на исплата се врши на местото на банката. Во ниту еден момент податоци за вашата кредитна картичка не ни се достапни на нашиот систем.

 

-Со плаќање при достава

Производите се доставуваат до купувачите преку курирската служба со која  Рачна изработка Хеклана Ана Трајан Златкова Мирчевска Скопје има слкучено договор за деловна соработка.

Договорот за деловна соработка ги дефинира правата и обврските на секоја од страните, кои се рефлектираат во времето и начинот на достава, обврските на курирските служби да известуваат за преземените пратки/производи, како и начинот на пренос/уплата на средствата добиени од потрошувачите врз основа на доставени пратки/производи.

При достава на пратката до адресата на потрошувачот, потрошувачот е должен да ги покрие трошоците за вредноста на пратката а во одредени ситуации и самиот трошок за достава.

За подетални информации околу достава на производи и плаќање на истите, опсетете ја нашата Политика за достава.  

9. Безбедност на податоци

 

Сите податоци на купувачите (корисниците) се чуваат на безбеден веб сервер на https://aws.amazon.com/ и се бришат исклучиво по барање на самите купувачи за бришење на нивните кориснички профили. Откако ќе се избришат, податоците се анонимизираат.
Земете во предвив откако податоците еднаш ќе се анонимизираат истите не може да се вратат назад.  
Повеќе за безбедноста која https://aws.amazon.com/  ја нуди може да прочитате тука:
https://aws.amazon.com/privacy/     

 

Доколку сте регистрирани на нашата електронска продавница за добивање на информации поврзани со производи и услуги од Рачна изработка Хеклана Ана Трајан Златкова Мирчевска Скопје, врз основа на писмено барање имате право:

– Да бидете информирани кои лични податоци се обработуваат за Вас и кои се целите и правната основа на обработката на Вашите лични податоци,

– Да пристапите до Вашите лични податоци и

– Да ги дополните, измените, избришете или да изберете запирање на нивната понатамошна обработка.

Напоменуваме дека електронската адреса од која што ќе не контактирате и останатите лични податоци, како и содржината на Вашите барања или предлози, нема да бидат искористени за ниту една друга цел освен за да Ви одговориме на Вашето барање, прашање или предлог упатен до нас.

Доколку ви се потребни повеќе информации поврзани со заштита на лични податоци, ве молиме прочитајте ја нашата Политика за приватност. 

 10. Откажување на нарачката од страна на потрошувачот

Потрошувачот има право да ја откаже нарачката се додека нарачката не е процесирана, односно не е доставена во карго компанијата. . Откажувањето на нарачката може да се направи телефонски на
+389 77 621 521 или на мејл адресата [email protected]  Во случај на откажување на нарачката, потрошувачот добива известување дека неговата нарачка е откажана, а претходно резервираните средства ќе бидат ослободени.

 

11. Промена на Услови за користење

www.heklana.com  го задржува правото да ги измени овие Услови и во согласност со променетите деловни услови и во случај на промени на законодавната рамка.

Доколку некој услов или одредба од Условите за користење станат неважечки, важењето на другите услови и одредби нема да биде доведено во прашање.

 

www.heklana.com  е должен да го информира потрошувачот на пригоден начин кој е непосредно и постојано достапен за промените на Услови за користење. Во овој поглед, потрошувачите можат повремено да ја посетуваат оваа интерет страница и да проверат дали Условите за користење можеби се променети од нивната последна посета.

 

Офицер за заштита на лични податоци

Име и презиме:

Телефонски број: 

e-mail: 

 

Newsletter

Претплати се на нашиот Newsletter!

Внеси ја твојата е-маил адреса и добивај ги најновите информации.